Formuláře ke stažení

Na této stránce najdete ke stažení formuláře, které se týkají provozu na hřbitově. Při registraci je nutné tyto formuláře vyplnit.

Podnájemní smlouva na pronájem hrobového místa

nájemní smlouva (MS Word)najemni_smlouva (pdf verze)

Nájemní smlouva bude sepsána při zaevidování zvířete, resp. hrobového místa. Jeden exemplář zůstane v evidenci, druhý si odneste vy. Při sepsání nájemní smlouvu bude zaplacena i částka za pohřbení a nájem na 5 let.

Prodloužení nájmu – dodatek ke smlouvě

dodatek ke smlouvě (MS Word) dodatek ke smlouvě (pdf verze)

Evidenční list

evidenční list (pdf verze)evidenční list (MS Word)

Tento formulář je nutné během zaregistrování vyplnit. Bude evidován pro kontrolu orgánů veterinární správy.

Podmínkou pro provozování hřbitova pro zvířata bylo i absolvování několikadenního kurzu na Veterinární a farmaceutické univerzitě v Brně. Certifikát z tohoto školení nás opravňuje tento hřbitov provozovat a spravovat.