Hřbitov před úpravami, těsně po nich a po 3 letech provozu