Provozní řád

Hřbitov pro domácí zvířata

Kaňk u Kutné Hory

Spravuje a provozuje Denemark – spolek
se sídlem Lučanská 334, 284 01 Kutná Hora

volat možno nepřetržitě na tel.: 606839945 nebo  777 833423  

email: tomasklail@seznam.cz

e-mail.martin.kh@seznam.cz

 Návštěvní doba:

 březen – září                                        říjen – únor

Po – Pá 7:30 – 18:00                          Po – Pá 8:30 – 16:00

So – Ne 8:30 – 17:00                          So – Ne 9:30 – 16:00

Provozní řád:

  • V celém areálu je povinností každého udržovat pořádek, ať už po sobě
    nebo po svým zvířatech
  • Biologicky rozložitelný odpad se ukládá na kompost v zadní části hřbitova nebo u vstupní brány. Třídený odpad (plast, papír, sklo, kovy) odkládejte do označených nádob. Odpad komunální do popelnice u domku správce hřbitova.
  • V celém areálu je dovoleno vodit psy a jiná zvířata za podmínky, že si majitel zvíře ohlídá tak, aby neničilo nebo jinak neznehodnocovalo hroby.
  • Každý majitel má povinnost se starat o své pronajaté místo tak, aby nevznikala škoda nebo znečišťování ostatních prostor.
  • Na hrobovém místě se smí pěstovat trvalky nebo dřeviny s maximálním vzrůstem 50cm nebo dřeviny stříhané.
  • Na hrobové místo prosíme nedávejte velké množství hraček – hrozí krádeže nebo znečišťování celého prostoru.
  • Po natočení vody z nádrže je nutné vždy utáhnout kohout. S vodou nutné šetřit. Máme tady jen tu co nám naprší.